Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
w Zduńskiej Woli

Rekrutacja

W dniach od 1 marca do 14 marca 2019 r. zapraszamy Rodziców/prawnych opiekunów do zapisania dziecka do klasy I oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli.

Tegoroczna rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic logując się do portalu rekrutacyjnego znajdującego się na internetowej Platformie Oświatowej Urzędu Miasta Zduńska Wola zakłada konto, dokonuje wyboru Szkoły Podstawowej nr 13 i wypełnia właściwy wniosek. Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów wniosek dostarcza do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 27. W przypadku trudności z wykonaniem w/w czynności pomoc można uzyskać w sekretariacie szkoły.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:     https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/News

http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/Regulamin_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego_2019-2020.docx

 

KLASA I:  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/RecruitmentRules

http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/Regulamin_rekrutacji_do_pierwszej_klasy-2019-2020.docx