Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
w Zduńskiej Woli

Programy

 EKOPRACOWNIA

„Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona

ekopracownia”

Wartość ogólna tego przedsięwzięcia  wynosi 34.160,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków funduszu 28.947,00Kotwica PLN.

2014 rok