Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
w Zduńskiej Woli

Rada Rodziców

Przewodnicząca - pani Anna Stefaniak

Z-ca przewodniczącej - pani Agnieszka Polak

Skarbnik - pani Iwona Kołodziejczyk

Sekretarz - pani Bożena Minecka

 

Komisja rewizyjna:

pani Agnieszka Kopczyńska

pani Aleksandra Grochowska

pani Aleksandra Rogozińska