Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
w Zduńskiej Woli

Dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

1.   12 kwietnia 2019 roku - piątek

2.   17 kwietnia 2019 roku - środa

3.   24,25,26 kwietnia 2019 roku - środa, czwartek, piątek

4.   29,30 kwietnia 2019 roku - poniedziałek, wtorek

5.   02 maja 2019 roku - czwartek

 

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/Zakres_ubezpieczenia.pdf

http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/Zal1_OWU_NNW_Szkolne_2018.pdf

http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/Aneks_1_Tabela_Uszczerbku.pdf

http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/OWU_NNW_Szkolne_III__aneks_rodo.pdf

http://www.wikom.pl/sp13zdwola/upload/user/Aneks_1_NNW_Szkolne_III_184.pdf